Gaelbhratach

/Gaelbhratach
Gaelbhratach 2021-06-21T23:06:19+01:00

Léamh Péireáilte

Sa téarma seo bhí an béim ar scéalaíocht. Chomh maith leis léitheoireacht Gaeilge sa rang, bhaineamar triail as léamh péireáilte idir na hardranganna agus na ranganna níos ísle. Bhí na buachaillí ón gcóiste lán páirteach. Thóg gach buachaill ón gcóiste grúpa ó naíonáin sóisearacha agus léigh siad agus phlé siad na scéalta leis na cáilíní agus buachaillí óga. Bhí na páistí ógá gafa le na scéalta agus bhain na páistí go léir taitneamh as!

 Ŷ Seachtain na Gaeilge – Rang a Ceathar

Seachtain na Gaeilge –
Rang a Trí. Ms Kelly

Seachtain na Gaeilge –
Rang a Trí. Ms O Callaghan

Seachtain na Gaeilge – Naíonáin Sóisearacha

Seachtain na Gaeilge – Rang a dó

Seachtain na Gaeilge – Rang a haon.

https://vimeo.com/524178580

Seachtain na Gaeilge – Naíonáin Shinsearacha

Marcus Maye Authentic Jersey